ckd.siCenter kulturnih dejavnosti Kranj

ckd.si Profile

ckd.si

Title:Center kulturnih dejavnosti Kranj

Description:V novem ?olskem letu 2012/2013 bo razpisanih 9 delavnic, ki so uvr?cene v ?tiri splo?na umetni?ka podrocija in sicer: + ples, risanje, fotofilm in lutke

Keywords:ckd.si,ckd,center kulturnih dejavnosti,Kultura,likovne delavnice,hip hop,gledali?ce,predstave,tecaji za otroke,fotofilm, ckd.si

Discover ckd.si website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

ckd.si Information

Website / Domain: ckd.si
Website IP Address: 184.168.224.175
Domain DNS Server: dns2.domovanje.com,dns1.domovanje.com

ckd.si Rank

Alexa Rank: 0
OursSite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ckd.si Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

ckd.si WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sat, 21 Oct 2017 10:57:24 GMT
Server Microsoft-IIS/8.0

ckd.si Keywords accounting

Keyword Count Percentage
ckd.si 0 0.00%
ckd 1 0.01%
center kulturnih dejavnosti 3 0.32%
Kultura 2 0.06%
likovne delavnice 0 0.00%
hip hop 0 0.00%
gledali?ce 0 0.00%
predstave 0 0.00%
tecaji za otroke 0 0.00%
fotofilm 0 0.00%
ckd.si 0 0.00%

ckd.si Similar Website

Domain WebSite Title
center-korak.si Domov | Center KORAK, Kranj
csod.si C?od - Center ?olskih in ob?olskih dejavnosti
csd-kranj.si Center za socialno delo Kranj
lpt.si LPT - Dejavnosti
megacenter.si Kranj | Mega Center - Sredi??e dobrega po?utja
izdelavakljucev.com IZDELAVAKLJUCEV.COM - Izdelava klju?ev v Mercator Center Kranj
komunala-kranj.si Komunala Kranj | Komunala Kranj
muzejpodvodnihdejavnosti.si Muzej podvodnih dejavnosti Piran
gimkr.si Gimnazija Kranj
ctrp-kranj.si CTRP Kranj
v-izdelavi.si Gimnazija Kranj
radio-kranj.si Radio Kranj
tehnomat.si Tehnomat Kranj
vezenje-kranj.com Vezenje Kranj
vdc-kranj.com VDC Kranj
zkdl.si Zveza kulturnih dru?tev Ljubljana
zveza-kds.si Zveza kulturnih dru?tev Slovenije
sdbadminton.com MAESTRAL trgovina in ?portne dejavnosti d.o.o.

ckd.si Traffic Sources Chart

ckd.si Alexa Rank History Chart

ckd.si aleax

ckd.si Html To Plain Text

Center kulturnih dejavnosti Kranj DOMOV STOLP PUNGERT DELAVNICE KRPANKE LIKOVNA GLEDALI??E LUTKE GLASBA KONTAKT URNIK SPONZORJI PRIJAVNICA VLJUDNO VABLJENI NA ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE DEL NASTALIH NA LIKOVNIH DELAVNICAH CKD 2015/16 risanje za otroke, risanje za odrasle in ?tudijsko risanje Galerija BALA (Cankarjeva 10, Kranj) ?etrtek, 9.6.2016 ob 18h Drage ustvarjalke, dragi ustvarjalci, Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture pridru?uje evropskim dr?avam, ki se vsako leto poklonijo ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, kakovost in mno?i?nost ljubiteljske kulture. Ljubiteljsko ustvarjanje ni poklic, ampak klic, ki nas nagovarja, da se izra?amo, dru?imo in ustvarjamo. Je torej osnovna bit in temelj ?lovekovega delovanja, je kultura v naj?ir?em pomenu. Biti ljubiteljski ustvarjalec je odlo?itev za prijetno dru?enje in naporne vaje, za bogatenje okolja, povezovanje in izmenjavo znanja doma in po svetu. ?eprav se zdi, da je pomen ljubiteljske kulture te?ko izmerljiv, lahko njene pozitivne u?inke ?utimo na vsakem koraku. V tem tednu naj torej ljubiteljska kultura stopi na svetlo! Vsem, ki boste svojo ustvarjalnost predstavili, ?elimo prijetno praznovanje in uspe?ne nastope, vsem obiskovalcem dogodkov pa obilo u?itkov v pisani paleti dogajanja, kjer vsak lahko najde nekaj zase. mag. Igor Ter?ar, direktor JSKD Regijska revija plesnih skupin NAMIG 2016 sobota, 7. maj SPORED NAMIG 2016 – Pre?ernovo gledali??e Kranj ob 10.30 uri – I. del 1. Plesna skupina PEGICE KD QULENIUM Kranj Miniatura BARVNI Mentorica in koreografinja Sa?a Lon?ar Ple?ejo Ana Polenec, Ajda Isa Bu?evec, Gita Gizdav?i?, Iva Gaji?, Jon Jan?a, Leni Fari?, Luna Govekar, Naja Stojanov, Ne?a ?tular, Olivija Vo?njak, Pika Jan?a, Sofija Li?en 2. Plesna skupina KREMPELJ?KI KD QULENIUM Kranj Miniatura ?E?NJI Mentorica in koreografinja Sa?a Lon?ar Ple?ejo Ana Grubi? Juhant, Eliza Grubar, Ju?a Bizjak, Lili Lovre?i?, Mina Lenardi?, Ne?a Ter?i?, Pia Obran, Pika Resman, Pika Vidmar, Stela Drnov?ek, Tara Dimitrijevi?, Tara Studen, Vanesa Voglar, Zala Savnik 3. Plesna skupina PIKICE O? Bistrica, Tr?i? Miniatura ?AROBNO JAJCE Mentorica in koreografinja Sanja Voglar Ple?ejo Delila ?ufurovi?, Ula Jagodic, Lili Marke?i?, Pia Megli? Zakraj?ek, Alja Zajec, Tajda ?eljko ?arman 4. Solo Nace Fojkar KD QULENIUM Kranj Miniatura 5 ORJA?KIH KINGOV Mentorica in koreografinja Sa?a Lon?ar 5. Plesna skupina ZVEZDICE O? Bistrica, Tr?i? Miniatura NASTANEK ZVEZD Mentorica in koreografinja Sanja Voglar Ple?ejo Hanna Grgi?, Anabella Jevti?, Liza Megli?, Kaja Smolej, Vesna Sre?nik, Tara ?migi?, Klara Tav?ar, Maj Amadej Ti?ler Su?nik 6. Plesna skupina ZVIJAV KD QULENIUM Kranj Miniatura ODPIHNJENI Mentorica in koreografinja Sa?a Lon?ar Ple?ejo Ana ?tular, Nace Fojkar, Oskar Todorovi?, Pina Savnik, Sofija Parteli, Zarja Broder 7. Solo Grega Golob Plesni klub ?IN?IN Kamnik Miniatura LIFE IS HERE Mentorica in koreografinja Ana Medve??ek 8. 2. razred baleta Glasbene ?ole Kamnik Miniatura MAVRI?NE VILE Mentorica in koreografinja Ana Trojnar Ple?ejo Taja A?nik, Mina Brajer, Mojca Ermenc, Brina Ga?pari?, Lana Fidler, Pia Juhart, Ne?a Zala Kova?, Lara Livakovi? Ko?evar, Alja Majdi?, Erika Mo?nik, Vita Poga?ar 9. Plesna skupina ELAJTINESA KD QULENIUM Kranj Miniatura ?IVLJENJE BREZ SANJ??? Mentorica in koreografinja Sa?a Lon?ar Ple?ejo Ela Parteli, Lara Mr?nik ?ema?ar, ?pela Pau?ar, Tinkara Zupan?i?, Ur?a Majcen, Zarja Tepina, ?iva Hudohmet 10. Duet Zarja Klemenc in Lucija Maja Tav?ar ?KD RITEM ?kofja Loka Miniatura ?UDNA IN DRUGA?NA Mentorica in koreografinja Mateja Tuta NAMIG 2016 – Pre?ernovo gledali??e Kranj ob 15.00 uri – II. del 1. Solo Ela Parteli KD QULENIUM Kranj Miniatura KAKO SLI?IMO TI?INO? Mentorica in koreografinja Sa?a Lon?ar 2. Plesna skupina MIGETALKARJI KD QULENIUM Kranj Miniatura ODA DE?JU Mentorica in koreografinja Sa?a Lon?ar Ple?ejo Alja Jovan, Jerca Gril, Julija Podvratnik, Lana Klemen?i?, Mirjam Kastelic, Zoja ?tirn 3. Plesna skupina KUD LEYLI Tr?i? Miniatura STRA?LJIVO? Mentorica in koreografinja Iris ?ober Ple?ejo Lara ?unko, Katja Ti?ler Su?nik, Mari?a Kern, Ma?a Tr?ek, Nadja Stojko Plesni?ar, Pia Dolenc, Sara Blagotin?ek, Stela Poljan?ek, Tamara Borojevi? 4. Solo Lana Klemen?i? KD QULENIUM Kranj Miniatura V LANINI DLANI Mentorica in koreografinja Sa?a Lon?ar 5. Plesna skupina CONNECTED Plesni klub ?IN?IN Kamnik Miniatura CONNECTED Mentorica in koreografinja Sandra Ro?i? ?ana Drolc, Zala Svetec, Maru?a Florjan?i?, Klara ?u?tar, Lea ?u?tar, Ana ?inkovec, Gaja Per?i? 6. Duet Ma?a Ko?ir in Vanesa O?tir Jari? PK TIN?A Kranj Miniatura (DIS)CONNECT Mentorica in koreografinja Ema Kondi? 7. Plesna skupina QARS KD QULENIUM Kranj Miniatura NADNARAVNI Koreografinja Ana Romih Mentorica Sa?a Lon?ar Ple?ejo Jernej ?mid, Lucija ?ermelj, Ur?ka Medved, Zala Podreka Erznoznik 8. Solo Eva Pirnat KD QULENIUM Kranj Miniatura MARATONCI TE?EJO ZADNJI KROG Mentorica in koreografinja Sa?a Lon?ar 9. Plesna skupina KUOD Bayani Kamnik Miniatura VODA/ZRAK Mentorica Nata?a Ko?ar Ple?ejo Jana Bogdanovski, Nata?a Ko?ar, Petra Leoni, Ines Pajek, ?pela Rakovec, Ur?a Per?i?, Nike Sekulo Izbor programa regijske revije NAMIG 2016 Teja Reba Strokovno spremljanje Andreja Kopa?, dr?avna selektorica Povezovalka sporeda Carmen L. Oven REGIJSKO SRE?ANJE LUTKOVNIH SKUPIN SA?E KUMPA 2016 SOBOTA, 9. APRIL OD 9. DO 12. URE OKC KRICE-KRACE KRANJ IN STOLP ?KRLOVEC KRANJ VLJUDNO VABLJENI! SPORED STOLP ?KRLOVEC, ob 9:00 Lutkovna skupina RINGORAJA, DPD SVOBODA France Mencinger Javornik-Koro?ka Bela MOJCA POKRAJCULJA Ljudska, priredila skupina RINGORAJA Re?ija: Neja ?mid Otro?ki kulturni center KRICE-KRACE, ob 9:45 Laboratorij lutkovnega gledali??a NEBO Kranj in O? Simona Jenka Kranj SMETI??E Avtorji: lutkovna skupina Laboratorij Mentorstvo: Petra Stare in Andrej ?tular Re?ija: Petra Stare STOLP ?KRLOVEC, ob 10:20 Lutkovna skupina Dru?tvo Gledali??e 2B Bohinjska Bistrica MALI PRINC Avtor: Antoine de Saint - Exupery Mentorstvo in re?ija: Lothar Orel Otro?ki kulturni center KRICE-KRACE, ob 11:15 Lutkovna skupina SANJA?A, Lutkovno gledali??e TRI Kranj ?AROVNICA MIJA Avtor: Valerie Thomas, Korky Paul/Sanja Bo?i? Mentorstvo: Natalija Herlec Re?ijae?ija: Sanja Bo?i? Otro?ki kulturni center KRICE-KRACE, ob 12h OKROGLA MIZA Pogovor z re?iserji in mentorji lutkovnih skupin, ki ga bo vodila ga. Irena Rajh Kunaver Soorganizacija: OKC Krice krace OBMO?NA REVIJA OTRO?KIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 2016 Kulturni hram Ignacija Bor?tnika Cerklje na Gorenjskem O? Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 7. april ob 17h VLJUDNO VABLJENI! SPORED Otro?ki pevski zbor O? Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem P? Zalog Zborovodkinja: Irma Mo?nik Klavirska spremljava: Ermin Tkalec Janez Mo?nik: TON?EK SANJA (Ton?ka Per?i?) Prir. A. Rehberger: MAT′ FR?OV PR′STAVLAJO (ljudska) Toma? Habe: BELE SNE?INKE (Anica ?ernej) Otro?ki pevski zbor O? ?en?ur Zborovodja: Dane Selan Klavirska spremljava: Mojca Ke?anski Benedik Prir. Pavle Kalan: JAZ ′MAM PA KONJ′?A BELEGA (ljudska) Katarina Pustinek Rakar: SLADKOSNED (Niko Grafenauer) Toma? Habe: BELE SNE?INKE (Anica ?ernej) Otro?ki pevski zbor O? Simona Jenka Kranj P? Primskovo Zborovodkinja: Nu?a Juvan Klavirska spremljava: Mateja Gra?i? Toma? Habe: PET PEDI (Niko Grafenauer) Ljudska: LE SEKAJ, SEKAJ SMRE?ICO Spremljava za Orffove in?trumente: Nu?a Juvan Irma in Damijan Mo?nik: NO?I SO ?RNO ?RNE (Anja ?tefan) Spremljava za Orffove in?trumente: Nu?a Juvan Otro?ki pevski zbor O? Jakoba Alja?a Kranj Zborovodkinja: Monika Donko Klavirska spremljava: Nina Skebe Luka Kramolc: LIPEJ RAJA (koro?ka ljudska) Miroslav Koerbler: PIKAPOLONICA PIKA (slovensko besedilo: Ljudmil Rus) Radovan Gobec: ?IRA - ?ARA (Ne?a Maurer) Starej?i otro?ki pevski zbor O? Naklo Zborovodja: Andrej Vr?i? Klavirska spremljava: Maja Ovsenik Olga Denac: MI?KA IN ZOBKI (Tatjana Pregl Kobe) Ljudska: JAGER GRE NA JAGO Jakob Je?: EN TEN TENERA (ljudska) Otro?ki pevski zbori O? Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem Zborovodkinja: Irma Mo?nik Klavirska spremljava: Ermin Tkalec Tolkala: Matic M. Sirc, Tinkara Mo?nik, Andrej Jelenc Belokranjska ljudska: VSE TI?ICE LEPO POJO Toma? Habe: I??EMO HI?ICO (Anja ?tefan) Damijan Mo?nik: KDO LOVI? (ljudska iz?tevanka: Franci Lakovi?) Otro?ki pevski zbor O? Orehek Kranj Zborovodkinja: Janja Jo?t Klavirska spremljava: Mateja Gra?i? Ubald Vrabec: JUTRANJA (ziljska ljudska) Tadeja Vulc: ?KRIPAJO?I STOL (David Bedra?) Toma? Habe: I??EMO HI?ICO (Anja ?tefan) Mladinski pevski zbor O? ?en?ur Zborovodja: Dane Selan Marijan Vodopivec: PRE?TEVANKA (Kajetan Kovi?) Ljudska: MRTVA?KA KOST Urban Koder, prir. Toma? Pirnat: NAROBE SVET (Fran Mil?inski Je?ek) Komorni pevski zbori O? Matije ?opa Kranj Zborovodkinja: Alja Pe?ak Klavirska spremljava: Marjeta ?im?ar Fran Gerbi?: AVE MARIA Bedrich Smetana: ZVEZDICA (slov. besedilo Irma Mo?nik) Jani ?uligoj: GLASBA – JEZIK SVETA (Vanja Rajter) Mladinski pevski zbor O? Jakoba Alja?a Kranj Zborovodkinja: Monika Donko Klavirska spremljava: Nina Skebe Neznan avtor iz 16. stoletja: LA VIOLETTA Prir. Pavle Merkù: ?àRNI KUS I (rezijanska ljudska) Tom Varl: MAVRICA (Simon Gregor?i?) Me?ani mladinski pevski zbor Gimnazije Kranj Zborovodkinja: Marjeta Oblak Sheldon Curry: DOWN TO THE RIVER TO PRAY (gospel) Prir. Emil Adami?: ZBADLJIVKA (ljudska) Emil Adami?, prir. Miro Kokol: JURJEVANJE (Fran ?gur) Mladinski pevski zbor O? Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem Zborovodkinja: Irma Mo?nik Klavirska spremljava: Ermin Tkalec Prir. Katja Gruber: DAJTE, DAJTE (istrska ljudska) Ga?per Jereb: ...IN DOVOLJENE SO NAM SANJE... (Miha Zabret) Prir. Anthony Ritchie: DVE MAORSKI PESMI (maorski ljudski)) Strokovno spremljanje: Primo? Ker?tanj Soorganizacija: Osnovna ?ola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem VLJUDNO VABLJENI NA OBMO?NO REVIJO PEVSKIH ZBOROV in MALIH PEVSKIH SKUPIN CERKLJE 2016 Kulturni hram Ignacija Bor?tnika Cerklje na Gorenjskem Spored: petek, 4. marec 2016, ob 19. uri Me?ani pevski zbor SVOBODA STRA?I??E pri KRANJU zborovodja Marko Zavr?nik Prir.: Janez Mo?nik (*1936) KAJ BO? ZA MANO HODIL (ljudska) Fran Venturini (*1882 - 1952+) POHOJENA TRAVCA (po ljudskem motivu) Josip Levi?nik (*1826 - 1909+) V DOLINCI PRIJETNI (Andrej Praprotnik) Me?ani pevski zbor PETRA LIPARJA pri DU Kranj zborovodkinja Nada Krajn?an BLEDA LUNA MIRNO PLAVA (ljudska) Prir.: Luka Kramolc (*1892 - 1974+) OJ TA MLINAR (koro?ka iz Ro?a) Prir.: Lojze Krajn?an (*1961) DOMOVINA (Simon Jenko, Franc Korbar) Mo?ki obrtni?ki pevski zbor Kranj zborovodja Marko Zavr?nik Prir.: Rado Simoniti (*1914 - 1981+) BARKA ZAPLAVALA (ljudska) Hrabroslav Volari? (*1863 - 1895+) NA PLES (avtor neznan) Prir.: Fran Venturini (*1882 - 1952+) LOVSKA (avtor neznan) Komorni pevski zbor GALLUS Kranj zborovodkinja Mojca Gabrijel Andrej Misson (*1960) ODRINI NA GLOBOKO (Antonija Kri?aj) Jakob Petelin Gallus (*1550 - 1591+) EN EGO CAMPANA (Hoj, jaz sem zvon) Zdravko ?vikar?i? (*1885 - 1986+) POJTE, DROBNE TICE Me?ani pevski zbor MUSICA VIVA Kranj - Primskovo zborovodja Ale? Gorjanc Barbara Maurer (*1975) PESEM (Tone Pav?ek) Felix Mendelssohn (*1809 - 1847+) DIE NACHTIGALL (J.W. Goethe) Prir.: Jakob Je? (*1928) IGRAJ KOLCE (ljudska iz Bele krajine) Komorni zbor DE PROFUNDIS KRANJ zborovodkinja Branka Poto?nik Krajnik Jakob Petelin Gallus (*1550 - 1591+) NUSQUAM TUTA FIDES Igor ?tuhec (*1932) PESEM (prva izvedba) (Josip Murn Aleksandrov) Ambro? ?opi (*1973) PA PRIDE DAL Z GRA??INCE (ljudska iz Tolmina) Komorni mo?ki pevski zbor DAVORINA JENKA Cerklje zborovodja Jo?ef Mo?nik Jakob Petelin Gallus (*1550 - 1591+) WAE NOBIS Lojze Lebi? (*1934) PESEM NOSA?EV ?ITA (po staroegip?anskem papirusu) Prir.: Janez Mo?nik (*1936) OBLAKI SO RDE?I (ljudska) Akademski pevski zbor FRANCE PRE?EREN Kranj zborovodja Fernando Mejias Ola Gjeilo (*1978) SERENITY (O Magnum Mysterium) Arvo P?rt (*1935) BOGORóDITSE DJéVO (Marijina molitev) Samo Vrem?ak (*1930 - 2004+) S?NTR’ POJD’ (koro?ka ljudska) Spored: sobota, 5. marec 2016, ob 19. uri Cerkveni me?ani pevski zbor ANDREJA VAVKNA Cerklje na Gor. zborovodja Damijan Mo?nik France Kimovec (*1878 - 1964+) POJTE ZVONOVI Hugo Hammarstr?m (*1891 - 1974+) AGNUS DEI (liturgi?no besedilo) Prir.: Ramon Noble (*1925 - 1999+) EL JARABE TAPATIO (ljudska iz Mehika) Mo?ki komorni pevski zbor ?EN?UR zborovodja Matev? Fabijan Anton Hajdrih (*1842 - 1878+) POD OKNOM (France Pre?eren) Anton Foerster (*1837 - 1926+) VE?ERNI AVE (Anton A?kerc) Ubald Vrabec (*1905 - 1992+) BRATCI VESELI VSI (ljudska) Cerkveni ?enski pevski zbor ANDREJA VAVKNA Cerklje na Gor. zborovodja Damijan Mo?nik Prir.: Lajko Milisavljevi? (*1943 - 2002+) K TEMU LETU NOVEMU (ljudska kolednica iz Ro?a) Vinko Vodopivec (*1878 - 1952+) GLEDAM JO, HOSTIJO BELO John Rutter (*1945) GLEJ TA NA? SVET (slovensko besedilo: Irma Mo?nik) Me?ani pevski zbor ?EN?URSKI ZVON zborovodja Milan Baj?elj Svetlana Makarovi? (*1939) Prir.: Lojze Krajn?an (*1961) KRESNA PESEM (Svetlana Makarovi?) Prir.: Samo Vrem?ak (*1930 - 2004+) PLENI?KE JE PRALA (ljudska) Franz Gratzer ZOTTELMARSCH (Herbert Posedu) Dekli?ki pevski zbor GIMNAZIJE Kranj zborovodkinja Marjeta Oblak Jakob Petelin Gallus (*1550 - 1591+) PUERI HEBRAEORUM (antifona za 2. postno nedeljo) Prir.: Gunnar Eriksson (*1936) GJENDINES B?DNL?T (norve?ka ljudska uspavanka) Prir.: Tadeja Vulc (*1978) JAZ BI RAD CIGAJNAR BIL (ljudska) KD GORENJSKI OKTET umetni?ki vodja Andrej Ropas Ola Gjeilo (*1978) UBI CARITAS (atifona za veliki ?etrtek) Risto Savin (*1859 - 1948+) ZORI RUMENA R? (Rudolf Baumbach, Anton A?kerc) Prir.: Pavle Kernjak (*1899 - 1979+) TI PUOB’? JA KNA LUMPEJ (ven?ek koro?kih ljudskih) Komorni pevski zbor MYSTERIUM KRANJ zborovodkinja Ur?ka ?tampe Pavle Merkú (*1927 - 2004+) CMUREK (Tone Kuntner) Francis Poulenc (*1899 - 1963+) MARIE (Sept chansons) (Guillaume Apollinaire) Tadeja Vulc (*1978) S CIGAJNARJEM NA RAJ?O (na ljudski motiv) Mo?ki pevski zbor MAJ Kranj zborovodja Dejan Rihtari? Pavel Mihel?i? (*1937) VENCI VELI (ljudska) Benjamin Ipavec (*1829 - 1909+) SOLDA?KA (France Pre?eren) Viktor Mihel?i? (*1913 - 2010+) ZDRAVICA (Oton ?upan?i?) ?enski pevski zbor DUPLJANKE zborovodkinja Katja Klan?nik - Jelenc Jakob Petelin Gallus (*1550 - 1591+) PUERI HEBRAEORUM (antifona za 2. postno nedeljo) Tadeja Vulc (*1978) PRI?AKOVANJE (Alojz Gradnik) Ambro? ?opi (*1973) ?E BI D?OS BIJLA F?ELICA (ljudska iz ?tevanovcev v Prekmurju) ?enski pevski zbor CARMEN MANET Kranj zborovodja Primo? Ker?tanj Jakob Petelin Gallus (*1550 - 1591+) PUERI, CONCINITE (izvor latinskega besedila neznan) Nana Forte (*1981) ?ABE (Oton ?upan?i?) Eriks E?envalds (*1977) SPRING, THE SWEET SPRING (Thomas Nashe) VLJUDNO VABLJENI NA OBMO?NO SRE?ANJE FOLKLORNIH SKUPIN CERKLJE 2016 6. marec 2016 ob 16.uri Kulturni hram Ignacija Bor?tnika Cerklje na Gorenjskem SPORED: 1. KUD Mali Vrh Nemilje - Podblica Folklorna skupina Mali Vrh Nemilje - Podblica Odrska postavitev: SPLET PLESOV IZPOD JELOVICE Avtor odrske postavitve: Miha Zupanc Vodja skupine: Bo?tjan Vidic 2. Kulturno dru?tvo folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj Odrska postavitev: ?LIPA MOJA REZIJA? Avtor odrske postavitve: Jo?e ?enk Avtor glasbene priredbe: Julijan Strajnar Vodja skupine: Jo?e ?enk 3. Kulturno dru?tvo SAVA Kranj Folklorna skupina SAVA Odrska postavitev: GORI?KA ?AGRA Avtorica odrske postavitve: Petra Bajt Flajnik Avtor glasbene priredbe: Toma? Gantar Vodja skupine: Zvonko Gantar 4. Dru?tvo upokojencev Naklo Folklorna skupina DU Naklo Odrska postavitev: PU?’LC ZA PENZIONERJE Avtor odrske postavitve: Andrej Ko?i? Avtor glasbene priredbe: Toma? Zavr?nik - Foma Vodji skupine: Miha Grohar in Andrej Ko?i? 5. Folklorno dru?tvo Preddvor Vodilna folklorna skupina Odrska postavitev: PREDDVORSKA KOZA Avtor odrske postavitve: Miran Murnik Avtor glasbene priredbe: Miran Murnik Vodja skupine: Miran Murnik 6. Kulturno dru?tvo Dobrava Naklo Folklorna skupina PODKUCA Odrska postavitev: SO NAS STARA MAMA HOTELI NAU?ITI Avtor odrske postavitve: ?lani FS Podkuca Avtorica glasbene priredbe: Andreja Starman Vodja skupine: Tadej Teran 7. Kulturno dru?tvo Akademska folklorna skupina Ozara Kranj – mladinska skupina Odrska postavitev: ABRAHAM Avtorica odrske postavitve: Simona Ostovi? Avtor glasbene priredbe: Adrijan Novak Vodji skupine: Manca Rozman in Ga?per Aljan?i? 8. Kulturno dru?tvo Akademska folklorna skupina Ozara Kranj – vodilna skupina Odrska postavitev: GODOVANJE Avtor odrske postavitve: Brane ?mid Avtor glasbene priredbe: Adrijan Novak Vodji skupine: Barbara Kozjek in Domen Pipan 9. Kulturno dru?tvo FOLKLORA Cerklje Odrska postavitev: STANOVSKI PLESI Avtor odrske postavitve: Brane ?mid Avtorja glasbene priredbe: Frane Marko in Matija Koritnik Vodja skupine: Brane ?mid Zborovodska ?ola OSNOVE DIRIGIRANJA, 1. stopnja Naziv seminarja: OSNOVE DIRIGIRANJA, 1. stopnja Kraj izvedbe: Kranj Termini: - petek, 26. februar 2016 – sobota, 23. april 2016 - 10 terminov po 4 ?olske ure Predavateljica oz. predavatelj: Ur?ka ?tampe Cena: 130 EUR (DDV je vklju?en v ceno), Rok prijave: - ponedeljek 1. februar 2016 KOMU JE TE?AJ/SEMINAR NAMENJEN? - zborovodjem, ki brez dirigentskega izobra?evanja vodite zbore, vendar ?elite izbolj?ati svoje dirigentsko znanje. - za?etnikom, (pevcem, korepetitorjem, ljubiteljem petja), ki ?elijo spoznati osnove dirigiranja. VSEBINA SEMINARJA/TE?AJA Vsebina te?aja: - tehnika dirigiranja: (dr?a telesa, osnovna postavitev rok, sheme osnovnih taktovskih na?inov, vzmah, odmah, korona, menjava tempov, nakazovanje dinamike) - interpretacija skladb - potek vaje, vodenje zbora O MENTORICI Ur?ka ?tampe je diplomirala iz glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V ?asu ?tudija je soustanovila KPZ Mysterium in z njim uspe?no delovala. Udele?evala se je ?tevilnih zborovodskih seminarjev in mojstrskih te?ajev dirigiranja, ki so jih vodili priznani dirigenti. Po kon?anem ?tudiju se je odpravila na podiplomski ?tudij zborovskega dirigiranja v ZDA, kjer je na univerzi v Utahu delovala kot asistentka svetovno priznanemu zboru The University of Utah Singers ter zboroma The University of Utah A cappella choir in Women’s Chorus. Prav tako je bila zaposlena kot predavateljica za vzhodnoevropsko zborovsko glasbo ter osnove dirigiranja za dodiplomske ?tudente. Poleg ?tudija je pripravila ?e ?tevilne ve?je projekte z zborovsko organizacijo Salt Lake Choral Artists. Sedaj deluje kot umetni?ki vodja ve?ih vokalnih sestavov v Sloveniji. Trenutno deluje kot umetni?ki vodja KPZ Mysterium, in z njimi redno pripravlja zelo odmevne projekte ter se ponovno udele?uje tekmovanj in festivalov. Vodi tudi U?iteljski pevski zbor Emil Adami? in je zaposlena v Glasbeni ?oli Kranj kot profesorica glasbe in zborovodkinja. POGOJI ZA UDELE?BO Pogoji za udele?bo: - osnovno znanje petja, klavirja in glasbene teorije (potrebno zaradi branja partiture). OBLIKA SEMINARJA/TE?AJA - skupinsko in individualno delo - ob koncu te?aja bodo slu?atelji opravili prakti?ni preizkus in prejeli diplomo o opravljeni zborovodski ?oli. ?tevilo te?ajnikov: V skupini je lahko najve? 12 te?ajnikov. POTEK IN TRAJANJE SEMINARJA/?OLE - Prostori JSKD OI Kranj, Glavni trg 7, 2. nadstropje - 10 terminov po 4 ?olske ure - termini petek, 26.2.2016, 18.00-21.00 sobota, 27.2.2016, 9.00-12.00 petek, 11.3.2016, 18.00-21.00 sobota, 12.3.2016, 9.00-12.00 petek, 25.3.2016, 18.00-21.00 sobota, 26.3.2016, 9.00-12.00 petek, 8.4.2016, 18.00-21.00 sobota, 9.4.2016, 9.00-12.00 petek, 15.4.2016, 18.00-21.00 sobota, 16.4.2016, 9.00-12.00 CENA IN PLA?ILO 130 EUR (DDV je vklju?en v ceno). Ra?un za kotizacijo bomo po prejemu prijavnice poslali na naslov, ki bo naveden na prijavnici. ROK PRIJAVE 1. februar 2016 LIKOVNA DELAVNICA ?SLIKANJE IN KOLA?? Kraj/lokacija: Kranj,prostori JSKD Glavni trg 7 (poleg Pre?ernovega gledali??a) Termini: srede od 17h do 20h: 24.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3. in 30.3.2016 Predavateljica: mag. Klementina Golija ?olnina: 140,00 € (z DDV, v ceno je vklju?en tudi material) Rok prijave: petek, 5. februar 2016 Delavnica je namenjena vsem, ki bi radi spoznali osnove slikanja in slikarskih ve??in, kot tudi tistim, ki bi radi svoje znanje nadgradili. Sklop ?estih slikarskih delavnic pri?nemo s tonskim slikanjem in nadaljujemo z osnovami akrilne tehnike. Ob tem spoznavamo razli?ne slikarske podlage papir in kasneje platno. Spoznali bomo osnove likovne teorije, barv in barvnih kontrastov, podslikave, nana?anje in razporejanje barv po slikovni povr?ini, pastozno- lazurno slikanje, slikanje z lopatico, kombiniranje razli?nih likovnih tehnik in tehniko kola?a. Skozi ateljejsko delo boste pridobili znanje, ki vas bo obogatilo in spodbujalo k re?evanju likovnih problemov in nadaljnemu ustvarjalnemu in inovativnemu pristopu v va?em osebnem likovnem razvoju. Delo v skupini poteka individualno in se prilagaja potrebam in znanju vsakega posameznika. O PREDAVATELJICI Mag. K L E M E N T I N A G O L I J A je ?tudirala slikarstvo na Accademia di Belle Arti di Brera v Milanu, kjer je leta 1990 pri profesorjih Glaucu Baruzziju in Giuseppeju Maraniellu tudi diplomirala. Magistrski ?tudij grafike je zaklju?ila na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Lojzetu Logarju (1993) in magistrski ?tudij slikarstva pri prof. Gustavu Gnamu?u (1995) na isti akademiji. Za njen nadaljnji umetni?ki razvoj sta bili pomembni zlasti ?tudijski bivanji v Bostonu in New Yorku v letu 1990 ter dvomese?no bivanje v Cité Internationale des Arts v Parizu, jeseni 1995. Klementina Golija je doslej imela 93 samostojnih razstav in je sodelovala na ve? kot 200 skupinskih predstavitvah doma in v tujini. Za svoje delo je prejela 15 nacionalnih priznanj in eno mednarodno nagrado. Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 5. februarja 2016 na e-naslov: oi.kranj@jskd.si ali na naslov JSKD, OI Kranj, Glavni trg 7, p.p.1043, 4106 Kranj. Na podlagi prijave vam bomo poslali predra?un za pla?ilo ?olnine (140,00 € z DDV), ki ga morate poravnati do za?etka delavnice. ?e je pla?nik ?olnine ustanova, mora le-ta obvezno potrditi va?o prijavnico s podpisom odgovorne osebe in ?igom. CENTER KULTURNIH DEJAVNOSTI Kranj Vabi k vpisu v DELAVNICO RISANJA ZA ODRASLE Ustvarjajmo po navdihu umetnikov: Klimt, Klee, Kandinsky Mentorica: Marija Perdih Cena: 30€ na mesec Delavnica bo potekala enkrat tedensko do konca maja 2016 v prostorih JSKD OI Kranj, Glavni trg 7, Kranj PRI?ETEK DELAVNICE BO V ?ETRTEK, 3. DECEMBRA 2015 ob 18. URI INFO.: gsm: 041 67 22 34 E-po?ta: oi.kranj@jskd.si Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Obmo?na izpostava Kranj v sodelovanju s Kulturnim klubom Liberius Cerklje in Ob?ino Cerklje na Gorenjskem vabi na posebni dogodek ob izdaji pesmarice Evropske bo?i?ne in koledni?ke ljudske pesmi Janeza Mo?nika. Ob tej posebni prilo?nosti bodo nastopili: MPZ Janko Kersnik Lukovica s solistkama Ur?ko Pavli in Marto Zabret, KPZ De profundis Kranj, Grudnove ?mikle, Kvartet Krt in Vokalna skupina Fantje z Jo?efovega hriba. Pri?akujemo vas v soboto, 21. novembra 2015, ob 17. uri v Kulturnem hramu Ignacija Bor?tnika v Cerkljah na Gorenjskem. Vabljeni na literarno sre?anje, na katerem bo gost pisatelj TOMA? KUKOVICA ki bo predstavil svojo knjigo POKOPALI??E UBITIH ANGELOV Pre?ernovo gledali??e Kranj, ?etrtek, 19. november 2015, ob 18.00 uri. Toma? Kukovica se je kot avtor knjig predstavil javnosti leta 2002 s prvencem Virus resnice, po katerem je re?iser Andrej Ko?ak priredil roman za filmski scenarij. Sledila sta ?e dva romama: Ma??evanje preteklosti (2006) in Pokopali??e ubitih angelov (2011). CENTER KULTURNIH DEJAVNOSTI Kranj Sezona 2015/16 Spo?tovani! V ?etrtek, 1. oktobra se za?enja nova sezona izobra?evalnih delavnic Centra kulturnih dejavnosti Kranj, po slede?em urniku: PONEDELJEK: od 17.00 do 19.00 Nadaljevalna gledali?ka delavnica za osnovno?olce (nad 10 let starosti, 25€/mese?no) od 19.00 do 21.00 Gledali?ka delavnica za odrasle (25€/mese?no) Mentor: Domi Vrezec od 18.00 do 20.00 Delavnica klasi?ne in digitalne fotografije (nad 12 let starosti, 25€/mese?no) Mentor: Bo?tjan Gun?ar TOREK: od 18.00 do 21.00 Nadaljevalna delavnica krpank I. (75€/mese?no) Mentorica: Meta Vovk ?ali? od 18.00 do 20.00 Arhitekturno risanje (nad 14 let starosti, 30€/mese?no) NOVOST! Mentor: Gal Okorn SREDA od 17.00 do 18.30 Otro?ka lutkovna delavnica (nad 7 let starosti, 25€/mese?no) Mentorica: Nata?a Herlec od 18.00 do 21.00 Nadaljevalna delavnica krpank II. (30€/mese?no) Mentorica: Meta Vovk ?ali? od 18.00 do 20.00 Grafi?no in foto oblikovanje (nad 9 let starosti, 25€/mese?no) NOVOST! Mentor: Bo?tjan Gun?ar od 18.00 do 20.00 Za?etna filmska delavnica (nad 9 let starosti, 30€/mese?no) NOVOST! Mentor: Gal Okorn ?ETRTEK od 16.30 do 18.00 Risanje za otroke (nad 7 let starosti, 25€/mese?no) od 18.00 do 19.30 ?tudijsko risanje (nad 14 let starosti, 30€/mese?no) od 19.30 do 21.00 Risanje za odrasle (30€/mese?no) Mentor: Marija Perdih od 18.00 do 21.00 Za?etna delavnica krpank (75€/mese?no) Mentorica: Meta Vovk ?ali? PETEK od 17.00 do 19.00 Za?etna gledali?ka delavnica za osnovno?olce (nad 7 let starosti, 25€/mese?no) od 19.00 do 21.00 Mladinska gledali?ka delavnica (nad 15 let starosti, 25€/mese?no) Mentor: Domi Vrezec VPIS V DELAVNICE bo potekal na prvi uri. DODATNE INFORMACIJE: oi.kranj@jskd.si , 04/201-37-31(vsak delavnik od 8h do 13h)

ckd.si Whois

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % This is ARNES whois database %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % Rights restricted by copyright. % See http://www.arnes.si/domene/whois-legal.html %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % The WHOIS service offered by Arnes, .si Registry, is % provided for information purposes only. It allows persons % to check whether a specific domain name is still available % or not and to obtain information related to the registration % records of existing domain names. % % This WHOIS service accepts and displays only ASCII characters. % Arnes cannot be held liable should the stored information % prove to be wrong, incomplete or inaccurate in any sense. % % By submitting a query you agree not to use the information % made available to: % o Allow, enable or otherwise support the transmission % of unsolicited, commercial advertising or other solicitations % whether via email or otherwise; % o Target advertising in any possible way; % o Cause nuisance in any possible way to the registrants % by sending (whether by automated, electronic processes % capable of enabling high volumes or other possible % means) messages to them; % o copy, extract and/or publish contents of the WHOIS database. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % Query denied